AFDELING: Aalst-Waalre

Welkom bij de NBV afdeling: AALST-WAALRE

Albert Einstein once said: “If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man.”

Einstein wasn’t an insect expert but he had a point. The humble honeybee is an integral part of the global ecosystem. Honey is just one aspect of what this entomological wonder does. As a pollinator it ensures crops reproduce, so although a world without honey would be a poorer place, man would survive. But without plants, we’d become extinct.....

 

AFDELING AALST-WAALRE

Het merendeel van de aangesloten imkers is woonachtig in Waalre, maar er zijn ook leden uit Riethoven & Walik. De leden van de vereniging hebben enkele standplaatsen voor bijenkasten binnen en buiten de bebouwde kom.  Tijdens het bijenseizoen gonst het er niet alleen van de bijen, maar ook van de imkerervaringen.

Als de bijen je in de greep krijgen, ben je verkocht. Zo vergaat het bijna alle imkers.....Zo was er eens een oude imker die zijn bijen wegdeed omdat hij ze niet meer kon verzorgen. Maar daarna kon hij niet meer slapen en hebben collega-imkers maar weer bijen in zijn tuin gezet. Waardoor zou dat komen? Dat is moeilijk onder woorden te brengen want niet alleen de bijen zelf doen je steeds weer verbazen, ook je verbinding met de natuur wordt er sterker door. Wat bijvoorbeeld vaak boeit, is de geduldige en onvoorwaardelijke toewijding van elke bij. Of hun vermogen tot overleven en oplossen van problemen. Dan weer valt de efficiëntie op van hun organisatie of hun productie van honing, bijenwas of jong broed. En soms snap je niks van hun gedrag! Maar iedere keer dwingen de bijen respect af.         

HET ONTSTAAN VAN HET GEORGANISEERDE IMKERLEVEN IN NEDERLAND

De NBV bestaat sinds 11 april 2006 en heeft zo'n 6000 leden. Ze is ontstaan door een fusie van drie grote landelijke verenigingen. In Nederland zijn imkers zich pas in 1897 georganiseerd landelijk gaan verenigen. Dit initiatief kwam uit het Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comité. Reden hiervoor was dat het erg slecht ging met de bijen omdat de bijenteelt niet meer populair was! Deze verening heette de VBBN (Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland)

Door de verzuiling ging het katholieke zuiden zich in 1922 afscheiden in de NCB en de LLTB. Dit zijn afkortingen voor (niet schrikken) de Katholieke Bond van Bijenhouders van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond en de Bond van Imkers van de Limburgse Land- en TuinbouwBond. Sint Ambrosius Middelbeers viel uiteraard onder de NCB.


In 1925 splitste zich nog een bond af en van die bond splitste zich weer een bond af. In 1934 ontstond naast de vijf bestaande vereningen nog een vereniging (de A.N.I) en in de oorlog werd er ook nog eens een imkergilde opgericht. Het zal duidelijk zijn dat het ontstaan van al deze verenigingen niet gebeurde omdat men het toen zo goed met elkaar eens was. Naast het geloof, de ontstaansreden van de zuidelijke bonden, waren vooral de hoogte van de contributie en de suikerprijs redenen voor afscheiding van de VBBN.
In oorlogstijd hief de bezetter alle bijenbonden op. De zuidelijke bonden NCB en LLBT werden, overigens samen met alle land-en tuinbouworganisaties, verplicht om deel uit te maken van de door de bezetter ingestelde Landstand dus feitelijk was iedere imkervereniging zijn recht op zelfbeschikking kwijt. Na de oorlog werden de VBBN, de NCB, de LLBT en de ANI weer in ere hersteld. In 1947 ontstond er overigens nog een vereniging ABTB genaamd.
Uiteraard hebben alle verenigingen de belangen van de bijenteelt in een hoog vaandel staan. In 2006 zijn de besturen van de NCB, de LLBT en de VBBN na jarenlange onderhandelingen tot een fusie gekomen waaruit de huidige NBV is ontstaan. Een heikel punt voor de fusie was de verzekering van de bijenkasten en de hoogte van het bedrag van het lidmaatschap. De ANI (500 leden) en de ABTB wilde niet meedoen. Hopelijk gaat dit in de toekomst gebeuren want eendracht maakt macht. Inmiddels is dit al gebleken want de NBV wordt bijvoorbeeld gehoord in de Tweede Kamer.

In Noord-Brabant zijn bijna alle dorpen en steden aangesloten bij de NBV.

De NBV geeft het maandblad BIJENHOUDEN uit.

Door de fusie in 2006 hebben we ons geconfirmeerd aan de statuten van de NBV en die houden in dat je geen lid kunt zijn van een afdeling als je niet ook lid bent van de overkoepelende landelijk bond, de NBV. Het bedrag voor het landelijke gedeelte is gelijk maar iedere afdeling hanteert zijn eigen bedrag voor het lidmaatschap. Hierdoor lijkt het alsof je van twee verschillende clubs lid bent maar dat is niet zo. Je kunt het vergelijken met de KNVB (voetbalbond). Met de fusie is de contributie voor onze leden flink omhoog gegaan. Dit komt omdat onze contributie kunstmatig laag gehouden werd doordat de NCB een zeer rijke vereniging was. Toch is het niet bij alle leden duidelijk geworden dat het veel gunstiger is om je landelijk te verenigen. In 1897 toen de imkerij wegkwijnende was, wist men al dat de remedie hiertegen samenwerking was.

Vandaar dat er een landelijke vereniging is opgericht om de handen in elkaar te slaan. Hierin is men geslaagd, zelfs zo goed dat wij niet beter weten of ieder dorp had zijn eigen bloeiende imkervereniging. Anno nu gaat het niet alleen slecht met het imkeraantal maar ook met onze bijen. Tijd dus om ons weer landelijk te verenigen. Ons bestuur van de NCB heeft dat goed ingezien door vóór een fusie met de andere bonden te kiezen. Alleen de achterban laat door onwetendheid op zich wachten en we hopen dat deze tekst daar helderheid in kan brengen. Het is namelijk van essentieel belang dat de politiek naar ons luistert. Zeker nu met het nieuwe kabinet dat fors wil bezuinigen op allerlei natuurbelangen.

Kijk dus regelmatig eens op www.bijenhouders.nl want dat zijn wij!

Contactgegevens

Voor een zwerm in Valkenswaard en directe omgeving: bel Hans van Overveld: (06) 30 57 06 84
johnvandaal@hotmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.